User Tools

Site Tools


5266--8097-yamanishi-la-gi

Yamanishi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 12 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8097
Tên thay thế 1993 RE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0290651
Viễn điểm quỹ đạo 2.8401099
Độ lệch tâm 0.1665672
Chu kỳ quỹ đạo 1387.5111738
Độ bất thường trung bình 276.79590
Độ nghiêng quỹ đạo 1.72635
Kinh độ của điểm nút lên 256.44519
Acgumen của cận điểm 146.90014
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

8097 Yamanishi (1993 RE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 9 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8097 Yamanishi
5266--8097-yamanishi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)