User Tools

Site Tools


5267--8238-courbet-la-gi

Courbet
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 26 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8238
Tên thay thế 4232 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3175659
Viễn điểm quỹ đạo 3.2624937
Độ lệch tâm 0.1693401
Chu kỳ quỹ đạo 1702.2042789
Độ bất thường trung bình 22.34750
Độ nghiêng quỹ đạo 7.92290
Kinh độ của điểm nút lên 15.31239
Acgumen của cận điểm 123.57563
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

8238 Courbet (4232 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8238 Courbet
5267--8238-courbet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)