User Tools

Site Tools


5268--8564-anomalocaris-la-gi

Anomalocaris
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Shimizu và T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nachi-Katsuura
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8564
Đặt tên theo Anomalocaris
Tên thay thế 1995 UL3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8815657
Viễn điểm quỹ đạo 3.6250839
Độ lệch tâm 0.1142705
Chu kỳ quỹ đạo 2143.3325034
Độ bất thường trung bình 100.36853
Độ nghiêng quỹ đạo 12.20496
Kinh độ của điểm nút lên 7.45558
Acgumen của cận điểm 331.81746
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

8564 Anomalocaris (1995 UL3) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1995 bởi Y. Shimizu và T. Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8564 Anomalocaris
5268--8564-anomalocaris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)