User Tools

Site Tools


5269--8726-masamotonasu-la-gi

8726 Masamotonasu là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2062.3397175 ngày (5.65 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 14 tháng 11 năm 1996.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
5269--8726-masamotonasu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)