User Tools

Site Tools


5272--9130-galois-la-gi

Galois
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 25 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9130
Đặt tên theo Évariste Galois
Tên thay thế 1998 HQ148
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8313217
Viễn điểm quỹ đạo 2.9000989
Độ lệch tâm 0.2258893
Chu kỳ quỹ đạo 1329.0483338
Độ bất thường trung bình 228.37324
Độ nghiêng quỹ đạo 1.63256
Kinh độ của điểm nút lên 231.28619
Acgumen của cận điểm 67.26164
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

9130 Galois (1998 HQ148) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 4 năm 1998 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9130 Galois
5272--9130-galois-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)