User Tools

Site Tools


5273--9274-amylovell-la-gi

Amylovell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 3 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9274
Tên thay thế 1980 FF3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2107843
Viễn điểm quỹ đạo 3.0484655
Độ lệch tâm 0.1592777
Chu kỳ quỹ đạo 1557.5397362
Độ bất thường trung bình 166.45401
Độ nghiêng quỹ đạo 6.81206
Kinh độ của điểm nút lên 351.05284
Acgumen của cận điểm 248.50805
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

9274 Amylovell (1980 FF3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 1980 bởi C.-I. Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9274 Amylovell
5273--9274-amylovell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)