User Tools

Site Tools


5274--9631-hubertreeves-la-gi

Hubertreeves
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 17 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9631
Đặt tên theo Hubert Reeves
Tên thay thế 1993 SL6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6409212
Viễn điểm quỹ đạo 3.0134334
Độ lệch tâm 0.0658806
Chu kỳ quỹ đạo 1736.3128269
Độ bất thường trung bình 1.04562
Độ nghiêng quỹ đạo 2.04951
Kinh độ của điểm nút lên 174.89235
Acgumen của cận điểm 222.65106
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

9631 Hubertreeves (1993 SL6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 9 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9631 Hubertreeves
5274--9631-hubertreeves-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)