User Tools

Site Tools


5275--9782-edo-la-gi

Edo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 25 tháng 11 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9782
Tên thay thế 1994 WM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1582672
Viễn điểm quỹ đạo 2.9553326
Độ lệch tâm 0.1558717
Chu kỳ quỹ đạo 1493.2879197
Độ bất thường trung bình 2.30573
Độ nghiêng quỹ đạo 8.94311
Kinh độ của điểm nút lên 60.67765
Acgumen của cận điểm 126.77803
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

9782 Edo (1994 WM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 11 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9782 Edo
5275--9782-edo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)