User Tools

Site Tools


5277--10142-sakka-la-gi

Sakka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Sugie
Nơi khám phá Đài thiên văn Dynic
Ngày khám phá 15 tháng 11 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10142
Tên thay thế 1993 VG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0462714
Viễn điểm quỹ đạo 3.4459798
Độ lệch tâm 0.2548515
Chu kỳ quỹ đạo 1662.1836957
Độ bất thường trung bình 79.75186
Độ nghiêng quỹ đạo 11.75258
Kinh độ của điểm nút lên 71.72905
Acgumen của cận điểm 316.31105
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

10142 Sakka (1993 VG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1993 bởi A. Sugie ở Đài thiên văn Dynic. Nó được đặt theo tên Kazuyuki Sakka, Japanese computer scientist[1].

  1. ^ Dictionary of Minor Planet Têns, Lutz Schmadel, p. 722
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10142 Sakka
5277--10142-sakka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)