User Tools

Site Tools


5278--10285-ren-michelsen-la-gi

10285 Renémichelsen là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1318.9741019 ngày (3.61 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1982.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
5278--10285-ren-michelsen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)