User Tools

Site Tools


5279--10440-van-swinden-la-gi

van Swinden
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10440
Tên thay thế 7636 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9640376
Viễn điểm quỹ đạo 2.5039262
Độ lệch tâm 0.1208355
Chu kỳ quỹ đạo 1219.6013929
Độ bất thường trung bình 162.35887
Độ nghiêng quỹ đạo 4.19451
Kinh độ của điểm nút lên 56.26874
Acgumen của cận điểm 228.81633
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

10440 van Swinden (7636 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10440 van Swinden
5279--10440-van-swinden-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)