User Tools

Site Tools


5281--10806-mexico-la-gi

Mexico
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 23 tháng 3 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10806
Tên thay thế 1993 FA2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8420630
Viễn điểm quỹ đạo 3.5394386
Độ lệch tâm 0.1092808
Chu kỳ quỹ đạo 2081.7940346
Độ bất thường trung bình 240.03576
Độ nghiêng quỹ đạo 6.16216
Kinh độ của điểm nút lên 98.21121
Acgumen của cận điểm 82.55572
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

10806 Mexico (1993 FA2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 3 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Caussols. Its name refers to the country thuộc México.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
5281--10806-mexico-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)