User Tools

Site Tools


5282--7729-golovanov-la-gi

Golovanov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7729
Tên thay thế 1977 QY3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8511912
Viễn điểm quỹ đạo 2.6645256
Độ lệch tâm 0.1801119
Chu kỳ quỹ đạo 1239.2059568
Độ bất thường trung bình 50.67448
Độ nghiêng quỹ đạo 6.37302
Kinh độ của điểm nút lên 96.22613
Acgumen của cận điểm 201.11209
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

7729 Golovanov (1977 QY3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7729 Golovanov
5282--7729-golovanov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)