User Tools

Site Tools


5283--8098-miyamotoatsushi-la-gi

Miyamotoatsushi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8098
Tên thay thế 1993 SH2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9560083
Viễn điểm quỹ đạo 2.9174687
Độ lệch tâm 0.1972843
Chu kỳ quỹ đạo 1389.3505049
Độ bất thường trung bình 275.54104
Độ nghiêng quỹ đạo 3.27677
Kinh độ của điểm nút lên 355.91751
Acgumen của cận điểm 48.80871
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

8098 Miyamotoatsushi (1993 SH2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8098 Miyamotoatsushi
5283--8098-miyamotoatsushi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)