User Tools

Site Tools


5284--8239-signac-la-gi

Signac
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8239
Tên thay thế 1153 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7765433
Viễn điểm quỹ đạo 3.5210083
Độ lệch tâm 0.1182150
Chu kỳ quỹ đạo 2040.8497622
Độ bất thường trung bình 282.76747
Độ nghiêng quỹ đạo 1.25886
Kinh độ của điểm nút lên 165.56676
Acgumen của cận điểm 350.00375
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

8239 Signac (1153 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8239 Signac
5284--8239-signac-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)