User Tools

Site Tools


5285--8403-minorushimizu-la-gi

Minorushimizu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 6 tháng 5 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8403
Tên thay thế 1994 JG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7293592
Viễn điểm quỹ đạo 3.2735684
Độ lệch tâm 0.0906573
Chu kỳ quỹ đạo 1899.3198008
Độ bất thường trung bình 143.96551
Độ nghiêng quỹ đạo 9.49355
Kinh độ của điểm nút lên 195.33232
Acgumen của cận điểm 155.08618
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

8403 Minorushimizu (1994 JG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8403 Minorushimizu
5285--8403-minorushimizu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)