User Tools

Site Tools


5287--8728-mimatsu-la-gi

Mimatsu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 7 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8728
Tên thay thế 1996 VF9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8478787
Viễn điểm quỹ đạo 2.8895587
Độ lệch tâm 0.2198826
Chu kỳ quỹ đạo 1331.5842727
Độ bất thường trung bình 75.99104
Độ nghiêng quỹ đạo 3.02203
Kinh độ của điểm nút lên 113.56901
Acgumen của cận điểm 270.65773
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

8728 Mimatsu (1996 VF9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 1996 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8728 Mimatsu
5287--8728-mimatsu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)