User Tools

Site Tools


5289--9132-walteranderson-la-gi

Walteranderson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9132
Tên thay thế 2821 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6110580
Viễn điểm quỹ đạo 3.6182640
Độ lệch tâm 0.1616879
Chu kỳ quỹ đạo 2007.7729816
Độ bất thường trung bình 300.94822
Độ nghiêng quỹ đạo 2.59015
Kinh độ của điểm nút lên 116.30141
Acgumen của cận điểm 160.29973
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

9132 Walteranderson (2821 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9132 Walteranderson
5289--9132-walteranderson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)