User Tools

Site Tools


5290--9275-persson-la-gi

Persson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 3 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9275
Đặt tên theo Jöran Persson
Tên thay thế 1980 FS3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7766704
Viễn điểm quỹ đạo 3.3261206
Độ lệch tâm 0.0900326
Chu kỳ quỹ đạo 1946.9114035
Độ bất thường trung bình 292.94947
Độ nghiêng quỹ đạo 9.19642
Kinh độ của điểm nút lên 353.16048
Acgumen của cận điểm 354.87417
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

9275 Persson (1980 FS3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 1980 bởi C.-I. Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9275 Persson
5290--9275-persson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)