User Tools

Site Tools


5291--9481-mench-la-gi

9481 Menchú là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1263.8917946 ngày (3.46 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
5291--9481-mench-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)