User Tools

Site Tools


5292--9632-sudo-la-gi

Sudo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9632
Tên thay thế 1993 TK3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1182634
Viễn điểm quỹ đạo 3.8864308
Độ lệch tâm 0.2944642
Chu kỳ quỹ đạo 1900.1581934
Độ bất thường trung bình 311.66345
Độ nghiêng quỹ đạo 3.44111
Kinh độ của điểm nút lên 93.19416
Acgumen của cận điểm 261.39707
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

9632 Sudo (1993 TK3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9632 Sudo
5292--9632-sudo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)