User Tools

Site Tools


5293--9783-tensho-kan-la-gi

9783 Tensho-kan là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1593.5419058 ngày (4.36 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 28 tháng 12 năm 1994.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2008. 
5293--9783-tensho-kan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)