User Tools

Site Tools


5294--th-y-h-ng-th-ch-an-la-gi

Thụy Hùng là một xã của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Tiên Thành và Mỹ Hưng (Phục Hòa).
  • Đông giáp xã Mỹ Hưng (Phục Hòa).
  • Nam giáp xã Đức Long, xã Danh Sĩ.
  • Tây giáp xã Lê Lai, xã Thị Ngân.

Xã Thụy Hùng có diện tích 37,98 km², dân số năm 1999 là 1.227 người.[1], mật độ dân cư đạt 32 người/km².

Xã Thụy Hùng được chia thành các xóm: Ka Liệng, Khuổi Cáp, Bản Néng, Bản S.liền, Cốc Bao, Khưa Đí, Bản Luồng, Nà Én.

Trên địa bàn xã Thụy Hùng có một số ngọn núi như Giã Vài, Lũng Pèo, Lũng Lại, Phia Chàng, Khau Giồng, đồi Khưa Đí, Phia Nhọt. Xã có hai dòng suối là Khuổi Khao và Khuổi Cái. Tỉnh lộ 208 đi qua phần giữa của xã theo chiều bắc-nam

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
5294--th-y-h-ng-th-ch-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)