User Tools

Site Tools


5296--10286-shnollia-la-gi

Shnollia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10286
Tên thay thế 1982 SM6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0834500
Viễn điểm quỹ đạo 2.6959370
Độ lệch tâm 0.1281518
Chu kỳ quỹ đạo 1349.3100135
Độ bất thường trung bình 327.04573
Độ nghiêng quỹ đạo 6.93226
Kinh độ của điểm nút lên 6.21702
Acgumen của cận điểm 16.15728
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

10286 Shnollia (1982 SM6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1982 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10286 Shnollia
5296--10286-shnollia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)