User Tools

Site Tools


5297--10441-van-rijckevorsel-la-gi

van Rijckevorsel
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10441
Tên thay thế 9076 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0875124
Viễn điểm quỹ đạo 3.0593552
Độ lệch tâm 0.1888222
Chu kỳ quỹ đạo 1507.8839713
Độ bất thường trung bình 170.38412
Độ nghiêng quỹ đạo 13.60337
Kinh độ của điểm nút lên 196.06843
Acgumen của cận điểm 194.51991
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

10441 van Rijckevorsel (9076 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10441 van Rijckevorsel
5297--10441-van-rijckevorsel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)