User Tools

Site Tools


5298--10639-gleason-la-gi

Gleason
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 14 tháng 11 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10639
Tên thay thế 1998 VV41
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8542633
Viễn điểm quỹ đạo 2.5393179
Độ lệch tâm 0.1559217
Chu kỳ quỹ đạo 1189.2726026
Độ bất thường trung bình 184.31507
Độ nghiêng quỹ đạo 2.75529
Kinh độ của điểm nút lên 249.46970
Acgumen của cận điểm 4.40107
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

10639 Gleason (1998 VV41) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 11 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10639 Gleason
5298--10639-gleason-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)