User Tools

Site Tools


5299--7730-sergerasimov-la-gi

Sergerasimov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 4 tháng 7 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7730
Đặt tên theo Sergei Gerasimov
Tên thay thế 1978 NN1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0296794
Viễn điểm quỹ đạo 3.6645272
Độ lệch tâm 0.2871072
Chu kỳ quỹ đạo 1754.7015889
Độ bất thường trung bình 59.58274
Độ nghiêng quỹ đạo 7.96865
Kinh độ của điểm nút lên 143.00722
Acgumen của cận điểm 171.59753
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0281
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.50

7730 Sergerasimov (1978 NN1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 7 năm 1978 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7730 Sergerasimov
5299--7730-sergerasimov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)