User Tools

Site Tools


5300--10807-uggarde-la-gi

Uggarde
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10807
Tên thay thế 1993 FT4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7213385
Viễn điểm quỹ đạo 3.6051951
Độ lệch tâm 0.1397063
Chu kỳ quỹ đạo 2054.9542721
Độ bất thường trung bình 211.50581
Độ nghiêng quỹ đạo 2.64681
Kinh độ của điểm nút lên 123.33222
Acgumen của cận điểm 110.95770
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

10807 Uggarde (1993 FT4) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Its name refers to Uggarde Rohr, the largest ancient cairn ngày the Swedish island thuộc Gotland.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
5300--10807-uggarde-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)