User Tools

Site Tools


5301--8100-nobeyama-la-gi

Nobeyama
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Hirasawa và S. Suzuki
Nơi khám phá Nyukasa
Ngày khám phá 4 tháng 12 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8100
Đặt tên theo Nobeyama radio observatory
Tên thay thế 1993 XF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5246664
Viễn điểm quỹ đạo 2.9917738
Độ lệch tâm 0.0846755
Chu kỳ quỹ đạo 1673.1767184
Độ bất thường trung bình 93.24375
Độ nghiêng quỹ đạo 3.30257
Kinh độ của điểm nút lên 115.20327
Acgumen của cận điểm 270.71102
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

8100 Nobeyama (1993 XF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 12 năm 1993 bởi M. Hirasawa và S. Suzuki ở Nyukasa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8100 Nobeyama
5301--8100-nobeyama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)