User Tools

Site Tools


5302--8240-matisse-la-gi

Matisse
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8240
Đặt tên theo Henri Matisse
Tên thay thế 4172 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1041040
Viễn điểm quỹ đạo 2.8225350
Độ lệch tâm 0.1458258
Chu kỳ quỹ đạo 1412.1458191
Độ bất thường trung bình 168.81582
Độ nghiêng quỹ đạo 4.14271
Kinh độ của điểm nút lên 107.01082
Acgumen của cận điểm 74.13701
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

8240 Matisse (4172 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8240 Matisse
5302--8240-matisse-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)