User Tools

Site Tools


5303--8405-asbolus-la-gi

8405 Asbolus (phát /ˈæzbɵləs/; từ [Άσβολος] lỗi: {{lang-xx}}: văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp)) là một tiểu hành tinh có quỹ đạo bay giữa Sao Mộc và Sao Hải Vương. Nó được James V. Scotti và Robert Jedicke phát hiện ngày 5 tháng 4 năm 1995 tại đài thiên văn Kitt Peak.

  1. ^ a ă â “JPL Small-Body Database Browser: 8405 Asbolus (1995 GO)”. Ngày 26 tháng 2 năm 2008. Truy cập ngày 3 tháng 9 năm 2008. 
  2. ^ a ă John Stansberry, Will Grundy, Mike Brown, Dale Cruikshank, John Spencer, David Trilling, Jean-Luc Margot (2007). "Physical Properties of Kuiper Belt and Centaur Objects: Constraints from Spitzer Space Telescope". arΧiv:astro-ph/0702538 [astro-ph]. 
  3. ^ Wm. Robert Johnston (ngày 22 tháng 8 năm 2008). “List of Known Trans-Neptunian Objects”. Johnston's Archive. Truy cập ngày 17 tháng 12 năm 2006. 
  4. ^ Fernández, Yanga R.; Jewitt, David C.; Sheppard, Scott S. (2002). “Thermal Properties of Centaurs Asbolus and Chiron”. The Astronomical Journal 123 (2): 1050–1055. Bibcode:2002AJ....123.1050F. arXiv:astro-ph/0111395. doi:10.1086/338436. 
  5. ^ “AstDys (8405) Asbolus Ephemerides”. Department of Mathematics, University of Pisa, Italy. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2010. 
5303--8405-asbolus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)