User Tools

Site Tools


5304--8569-mameli-la-gi

Mameli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. S. Casulli
Nơi khám phá Colleverde di Guidonia
Ngày khám phá 1 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8569
Tên thay thế 1996 TG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9420609
Viễn điểm quỹ đạo 2.5125965
Độ lệch tâm 0.1280762
Chu kỳ quỹ đạo 1214.1571124
Độ bất thường trung bình 199.50265
Độ nghiêng quỹ đạo 3.40094
Kinh độ của điểm nút lên 322.89235
Acgumen của cận điểm 26.15987
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

8569 Mameli (1996 TG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 10 năm 1996 bởi V. S. Casulli ở Colleverde di Guidonia.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8569 Mameli
5304--8569-mameli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)