User Tools

Site Tools


5305--8729-descour-la-gi

Descour
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 5 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8729
Tên thay thế 1996 VZ12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3316143
Viễn điểm quỹ đạo 2.4992861
Độ lệch tâm 0.0347082
Chu kỳ quỹ đạo 1371.1833777
Độ bất thường trung bình 348.63663
Độ nghiêng quỹ đạo 2.64994
Kinh độ của điểm nút lên 223.04256
Acgumen của cận điểm 222.07870
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

8729 Descour (1996 VZ12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 11 năm 1996 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8729 Descour
5305--8729-descour-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)