User Tools

Site Tools


5306--8872-ebenum-la-gi

Ebenum
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 4 tháng 4 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8872
Đặt tên theo Diospyros ebenum
Tên thay thế 1992 GA4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9167174
Viễn điểm quỹ đạo 3.5130330
Độ lệch tâm 0.0927432
Chu kỳ quỹ đạo 2105.4483388
Độ bất thường trung bình 251.95431
Độ nghiêng quỹ đạo 1.42821
Kinh độ của điểm nút lên 157.44619
Acgumen của cận điểm 94.50220
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

8872 Ebenum (1992 GA4) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 4 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8872 Ebenum
5306--8872-ebenum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)