User Tools

Site Tools


5308--9277-togashi-la-gi

Togashi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9277
Tên thay thế 1980 TT3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0752644
Viễn điểm quỹ đạo 2.6434676
Độ lệch tâm 0.1204144
Chu kỳ quỹ đạo 1323.7056301
Độ bất thường trung bình 199.63425
Độ nghiêng quỹ đạo 7.10097
Kinh độ của điểm nút lên 1.37865
Acgumen của cận điểm 37.39224
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

9277 Togashi (1980 TT3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1980 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9277 Togashi
5308--9277-togashi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)