User Tools

Site Tools


5309--9482-rub-ndar-o-la-gi

9482 Rubéndarío là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1265.4676618 ngày (3.46 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
5309--9482-rub-ndar-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)