User Tools

Site Tools


5310--9633-cotur-la-gi

Cotur
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Elst, E. W.
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9633
Tên thay thế 1993 UP8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6426353
Viễn điểm quỹ đạo 3.4480359
Độ lệch tâm 0.1322351
Chu kỳ quỹ đạo 1941.1145643
Độ bất thường trung bình 0.04640
Độ nghiêng quỹ đạo 10.53569
Kinh độ của điểm nút lên 171.59773
Acgumen của cận điểm 115.81211
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

9633 Cotur (1993 UP8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1993 bởi Elst, E. W. ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9633 Cotur
5310--9633-cotur-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)