User Tools

Site Tools


5311--9784-yotsubashi-la-gi

Yotsubashi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 31 tháng 12 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9784
Tên thay thế 1994 YJ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5903583
Viễn điểm quỹ đạo 2.8999775
Độ lệch tâm 0.0563935
Chu kỳ quỹ đạo 1661.3143119
Độ bất thường trung bình 25.18897
Độ nghiêng quỹ đạo 5.46023
Kinh độ của điểm nút lên 35.61180
Acgumen của cận điểm 4.70523
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

9784 Yotsubashi (1994 YJ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 12 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9784 Yotsubashi
5311--9784-yotsubashi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)