User Tools

Site Tools


5312--tr-ng-con-la-gi

Trọng Con là một xã của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Trọng Con có diện tích 77,45 km², dân số năm 1999 là 2.156 người.[1], mật độ dân cư đạt 28 người/km².

Xã Trọng Con được chia thành các xóm: Bản Cáu, Cạm Kháng, Khuổi Nghiệc, Nà Cà, Nà Lẹng, Nà Ngài, Nà Pi, Nà Vài, Pò Lài, Bản Chang.

Trên địa bàn xã Trọng Con có một số ngọn núi như khau Bó Quặng, khau Hai, khau Kéo, khau Tào. Các dòng suối chảy trên địa bàn gồm suói Bản Cáu, suối Cốc Xả, suối Nà Lẹng, suối Nà Pi, khuổi Kẹn.

Các xóm: Khuổi Nghiệc, Nà Cà, Nà Ngài, Nà Pi, Nà Vài hiện nay chưa có điện lưới quốc gia, giao thông cách trở nên đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Muốn đến trung tâm xã hay trạm y tế phải băng qua 8–10 km đường rừng núi hiểm trở bằng xe máy và chỉ có đi bộ khi trời mưa.

Trong xã có 2 trường THCS là trường Vĩnh Quang và trường Trọng Con. Khi học hết cấp 2 học sinh sẽ ra huyện học lên cấp 3.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
5312--tr-ng-con-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)