User Tools

Site Tools


5313--10146-mukaitadashi-la-gi

10146 Mukaitadashi (1994 CV1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 2 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami. Nó được đặt theo tên Japanese scientist Tadashi Mukai (b. 1945)[1].

  1. ^ Dictionary of Minor Planet Têns, Lutz Schmadel, p. 722
5313--10146-mukaitadashi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)