User Tools

Site Tools


5314--10287-smale-la-gi

Smale
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 21 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10287
Tên thay thế 1982 UK7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8440485
Viễn điểm quỹ đạo 3.0395611
Độ lệch tâm 0.2448010
Chu kỳ quỹ đạo 1393.6857056
Độ bất thường trung bình 273.16462
Độ nghiêng quỹ đạo 4.64219
Kinh độ của điểm nút lên 92.07483
Acgumen của cận điểm 280.37128
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0602
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.40

10287 Smale (1982 UK7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1982 bởi L. G. Karachkina ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10287 Smale
5314--10287-smale-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)