User Tools

Site Tools


5315--10642-charmaine-la-gi

Charmaine
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Boattini và L. Tesi
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 19 tháng 1 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10642
Tên thay thế 1999 BF8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8394349
Viễn điểm quỹ đạo 3.3092311
Độ lệch tâm 0.0764062
Chu kỳ quỹ đạo 1968.9051897
Độ bất thường trung bình 275.06401
Độ nghiêng quỹ đạo 2.34259
Kinh độ của điểm nút lên 65.75088
Acgumen của cận điểm 66.98182
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

10642 Charmaine (1999 BF8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 1 năm 1999 bởi A. Boattini và L. Tesi ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10642 Charmaine
5315--10642-charmaine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)