User Tools

Site Tools


5318--8101-yasue-la-gi

Yasue
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 15 tháng 12 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8101
Tên thay thế 1993 XK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7159957
Viễn điểm quỹ đạo 3.0401179
Độ lệch tâm 0.0563092
Chu kỳ quỹ đạo 1783.3946342
Độ bất thường trung bình 40.82666
Độ nghiêng quỹ đạo 3.40468
Kinh độ của điểm nút lên 75.01558
Acgumen của cận điểm 320.52012
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

8101 Yasue (1993 XK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 12 năm 1993 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8101 Yasue
5318--8101-yasue-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)