User Tools

Site Tools


5319--8241-agrius-la-gi

Agrius
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8241
Tên thay thế 1973 SE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.8995968
Viễn điểm quỹ đạo 5.3482164
Độ lệch tâm 0.0437771
Chu kỳ quỹ đạo 4236.4319734
Độ bất thường trung bình 74.44906
Độ nghiêng quỹ đạo 4.35090
Kinh độ của điểm nút lên 22.66311
Acgumen của cận điểm 264.28230
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.3

8241 Agrius (1973 SE1) là một thiên thể Troia của Sao Mộc được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8241 Agrius
5319--8241-agrius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)