User Tools

Site Tools


5320--8406-iwaokusano-la-gi

Iwaokusano
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8406
Tên thay thế 1995 HJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0241778
Viễn điểm quỹ đạo 2.7315102
Độ lệch tâm 0.1487340
Chu kỳ quỹ đạo 1339.2863620
Độ bất thường trung bình 189.24660
Độ nghiêng quỹ đạo 1.56643
Kinh độ của điểm nút lên 132.43680
Acgumen của cận điểm 99.18485
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

8406 Iwaokusano (1995 HJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1995 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8406 Iwaokusano
5320--8406-iwaokusano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)