User Tools

Site Tools


5321--8571-taniguchi-la-gi

Taniguchi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8571
Tên thay thế 1996 UX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6454325
Viễn điểm quỹ đạo 3.0573993
Độ lệch tâm 0.0722390
Chu kỳ quỹ đạo 1758.6899558
Độ bất thường trung bình 121.58428
Độ nghiêng quỹ đạo 0.98543
Kinh độ của điểm nút lên 262.31336
Acgumen của cận điểm 170.50552
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

8571 Taniguchi (1996 UX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1996 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8571 Taniguchi
5321--8571-taniguchi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)