User Tools

Site Tools


5322--8874-showashinzan-la-gi

Showashinzan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8874
Tên thay thế 1992 UY3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8389661
Viễn điểm quỹ đạo 2.6745835
Độ lệch tâm 0.1851353
Chu kỳ quỹ đạo 1238.3138857
Độ bất thường trung bình 252.33841
Độ nghiêng quỹ đạo 5.16291
Kinh độ của điểm nút lên 29.17529
Acgumen của cận điểm 313.17279
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

8874 Showashinzan (1992 UY3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8874 Showashinzan
5322--8874-showashinzan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)