User Tools

Site Tools


5327--9785-senjikan-la-gi

Senjikan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 31 tháng 12 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9785
Tên thay thế 1994 YX1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5991784
Viễn điểm quỹ đạo 2.9015624
Độ lệch tâm 0.0549715
Chu kỳ quỹ đạo 1666.0392024
Độ bất thường trung bình 252.36350
Độ nghiêng quỹ đạo 3.12323
Kinh độ của điểm nút lên 12.54852
Acgumen của cận điểm 183.71627
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

9785 Senjikan (1994 YX1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 12 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9785 Senjikan
5327--9785-senjikan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)