User Tools

Site Tools


5329--10147-mizugatsuka-la-gi

Mizugatsuka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 13 tháng 2 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10147
Tên thay thế 1994 CK2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7886283
Viễn điểm quỹ đạo 3.5783887
Độ lệch tâm 0.1240393
Chu kỳ quỹ đạo 2074.7101990
Độ bất thường trung bình 185.34128
Độ nghiêng quỹ đạo 2.44603
Kinh độ của điểm nút lên 57.79100
Acgumen của cận điểm 80.21463
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

10147 Mizugatsuka (1994 CK2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 2 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10147 Mizugatsuka
5329--10147-mizugatsuka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)