User Tools

Site Tools


5330--10288-saville-la-gi

Saville
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 28 tháng 11 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10288
Tên thay thế 1983 WN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7511511
Viễn điểm quỹ đạo 2.9108451
Độ lệch tâm 0.2487548
Chu kỳ quỹ đạo 1299.9041321
Độ bất thường trung bình 355.59938
Độ nghiêng quỹ đạo 9.32524
Kinh độ của điểm nút lên 251.68147
Acgumen của cận điểm 110.86855
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0546
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.60

10288 Saville (1983 WN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 11 năm 1983 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10288 Saville
5330--10288-saville-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)